2017
istotne zmiany
w Firemce OTG
parametry ZUS
ZUS podaje, że 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi 2557,80, zaś 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach włącznie z wypłatami z zysku wynosi 3303,13. Po odprocentowaniu tych kwot otrzymamy:
Takie kwoty posłużą do obliczeń składek ZUS w Firemce od wersji 1.43. Warto sprawdzić zgodność tych kwot z jakimś innym, niezależnym źródłem. Jeżeli ktoś chciałby wprowadzić ręcznie nowe wartości, może to zrobić w następujący sposób:
Należy pamiętać, że schemat proponowany przez Firemkę dotyczy ogólnych, najczęściej spotykanych przypadków. Aplikacja nie czyta w Państwa myślach i każdy może/powinien indywidualnie dostosować składki do swojej sytuacji, np.:
progi podatkowe
Tradycyjnie w nowym roku należy określić skalę podatkową. Przypuszczam, że dochód roczny większości z Państwa zawiera się w przedziale między 11001 a 85528 PLN. a więc skala nie zmieni się w porównaniu z ubiegłoroczną. Jeśli w indywidualnym przypadku dochód wykracza poza ten przedział, należy zgodnie z ustawą samodzielnie wyliczyć i uaktualnić kwotę wolną od podatku.
Aby powielić progi z ubiegłego roku, należy:
Skala podatkowa w Firemce opisana jest w następujący sposób: To oznacza, że powyżej kwoty 3089 PLN płacimy 18% podatku, a powyżej 85528 PLN płacimy 32%. Kwota wolna w tym przypadku wynosi 3089.
Niektóre źródła błędnie wymieniają w tym znaczeniu kwotę 3091, co wynika z tego, że nadwyżka 2 zł generuje 36 groszy podatku, co po zaokrągleniu daje 0 zł.
Dla wprowadzenia dodatkowego zamętu niektórzy wprowadzają pojęcie kwoty pomniejszającej podatek równej 556,02 PLN, co stanowi 18% z 3089, a więc jest tym samym co pomniejszenie dochodu o 3089.
na kłopoty z pamięcią
W nowych wersjach Androida pojawiła się możliwość blokowania poszczególnych uprawnień aplikacji. Po aktualizacji systemu lub po przeniesieniu Firemki na urządzenie z takim systemem może być konieczne odblokowanie uprawnienia dostępu do pamięci plików. Przykładowy tok postępowania pokazuje poniższa ilustracja:

kliknij aby powiększyć

 
 
opiekun: Janusz Wiśniewski :: rejestracja odwiedzin 2152 gości
desk