główna strona  Nowoczesne podejście
do tradycyjnego
oprogramowania
 
poweredbymysql
rozszerzenie CDN Klasyka
Przedmiotem oferty jest kompletny system do przetwarzania baz danych z progamów CDN Klasyka (Clarion) do formatu SQL oraz dodatkowe narzędzia do przeglądania i analizowania tych danych. System zbudowany jest na platformie Linux z wykorzystaniem serwera baz danych MySQL. Narzędzia do przeglądania i analizy danych zbudowane są w oparciu o skrypty CGI i dla użytkownika są dostępne przy użyciu zwykłej przeglądarki stron www.
Proponowany system składa się z trzech niezależnie realizowanych części:
Systemu Linux z zainstalowanym stosownymi usługami, jak baza danych MySQL, serwer www Apache, interpreter Perl, serwer SSH, zapora ogniowa.
Konwertera baz danych przetwarzającego pliki .DAT, utworzone przez programy CDN Klasyka, do baz danych MySQL. W skład tej części wchodzą także skrypty pozwalające na całkowite zautomatyzowanie pobierania danych, o ile istnieje kontakt sieciowy z katalogami danych programów CDN Klasyka. Dane mogą być pobierane z serwerów Linux, Windows, Novell. Serwer MySQL umożliwia dostęp do danych za pomocą ogólnodostępnych narzędzi, np. interfejs ODBC dostępny dla platformy Windows pozwala korzystać z danych w arkuszu kalkulacyjnym z pakietu MS Office czy OpenOffice.
Zestawu narzędzi do przeglądania i analizowania danych w bazach MySQL. Wyróżnić tu można następujące komponenty:
Istnieje możliwość dodania na życzenie, innych, dowolnie skomplikowanych analiz.
informacje dodatkowe
Aby umożliwić zapoznanie się z proponowanym systemem, uruchomiliśmy go z przykładową bazą, którą producent dostarcza wraz z FPP. Oprócz tabel, które znamy z FPP znajdziemy tam także kilka przykładów tabel będących wynikiem przetwarzania danych:
Dla klienta detalicznego można udostępnić ofertę, wyświetlanej wprost z tabeli materia przykrojonej do informacji cennikowych. Upoważnieni pracownicy mogą dodatkowo po zalogowaniu otrzymać dostęp do stanów magazynowych. Bardzo łatwo wzbogacamy swoją ofertę o ilustracje (zdjęcia), umieszczając je w tabeli img. W naszej pzykładowej bazie pokazaliśmy zastosowanie ilustracji w grupie instrumentów muzycznych.
Przy analizowaniu danych może być korzystne połączenie informacji z kilku tabel w jednej, jak to pokazuje przykład flat, gdzie do każdej pozycji dokumentu dołączono informacje o kliencie. To oczywiście tylko prosty przykład, w praktyce możliwe jest łączenie dowolnych pól z dowolnie wielu tabel.
Dysponując autorskim oprogramowaniem operującym na strukturze danych plików "DAT" Clarion-a, oferujemy mozliwość globalnej modyfikacji zawartości baz danych, np. usunięcie całej grupy towarów, przekształcenie numerów telefonów do jednolitego formatu, dopisanie unijnego prefiksu NIP itp. dowolne "sztuczki".
kontakt
informatyka: Janusz Wiśniewski
j.wisniewski@jbw.pl 17·8626236
sprawy finansowe: Lidia Sztobryn
l.sztobryn@jbw.pl 17·8626236
 
opiekun: Janusz Wiśniewski :: rejestracja odwiedzin 4520 gości
desk