Uwaga: ten serwis jest dostępny publicznie - administrator nie odpowiada za umieszczane tu treści
główna strona

Mini-Portal
Mini-Portal to nazwa systemu łatwego konstruowania stron www przez osoby bez specjalnego przygotowania informatycznego. W najprostszym przypadku polega to na wpisaniu czystego tekstu przeznaczonego do wyświetlenia. Ambitniejsi mogą dodać swemu dziełu nieco blasku, wplatając w tekst kilka opisanych tu poleceń formatujących. Formatowanie przy pomocy znaczników HTML jest niedozwolone.
ogólne
Pojedyncza strona w opisywanym systemie składa się z pewnej liczby segmentów, każdy segment może się dzielić na kolumny, a każda kolumna złożona jest ze szpalt, będących odrębnymi dokumentami możliwymi do niezależnego redagowania. Administrator tworzy ogólną strukturę strony, określając liczbę i kolejność poszczególnych elementów oraz przydziela użytkownikom uprawnienia do redagowania konkretnych szpalt.  
Aby wejść w tryb redagowania, należy uaktywnić sekretny przycisk , który znajduje się w prawym dolnym narożniku strony. Można to zrobić poprzez kliknięcie myszą albo użyć skrótu klawiwszowego: Shift+Alt+e. Wówczas we wszystkich szpaltach, do których użytkownik ma prawo dostępu, pokażą się przyciski redagowania lub . Opuszczenie trybu redagowania umożliwia przycisk w prawym dolnym rogu strony.  
Przycisk umożliwia wejście do katalogu obrazów, w którym można obejrzeć istniejące ilustracje lub dodać nowe. Operator może korzystać z plików dodanych przez inne osoby, ale nie może ich zmieniać. Własne obrazki można usuwać lub podmieniać, ale trzeba to czynić z rozwagą pamiętając, że inni też mogą ich używać. Jeżeli dana strona jest potomkiem innej w hierarchii stron (początek jej wieloczłonowej nazwy wskazuje na inną stronę), to można, a nawet należy, korzystać z obrazów strony nadrzędnej. Można je także modyfikować w zakresie posiadanych uprawnień.  
System akceptuje pliki z grafiką typu: .png, .jpg, .gif oraz .ico, lecz rozróżniane są wyłącznie przez nazwę. Nie ma możliwości zapisania kilku plików o tej samej nazwie, lecz innych rozszerzeniach. W podanym obok przykładzie żądamy wyświetlenia obrazka o nazwie uarr, co spowoduje odszukanie pliku uarr.png.  
Tryb administratora dostępny jest dla osób, którym przydzielono specjalne uprawnienia. Każda strona ma własną listę administratorów. Administratorem tej strony jest użytkownik demo z hasłem demo. W tym trybie istnieje możliwość redagowania wszystkich szpalt oraz przydzielania użytkownikom dostępu do nich. Przyciski , i pozwalają dodawać odpowiednio segmenty, kolumny i szpalty, a przyciski i - przenosić je w inne miejsce. Usuwanie szpalt jest nieodwracalne i dlatego przycisk zabezpieczono w sposób wykluczający jego przypadkowe użycie. Ponadto w tym trybie pokazuje się dodatkowy przycisk , pozwalający na zmiany parametrów konfiguracyjnych:
caption  tekst widoczny na pasku tytułowym
defcolor  domyslny kolor belek/tła
precolor  domyslny kolor tła sformatowanego tekstu
icon  ikona strony
note  komunikat wyświetlany u góry strony
browse  widoczność w mapie serwisu
visitors  licznik odwiedzin *)
nocount  numery IP bez wpływu na licznik
remark  dowolna notatka
 
Rola superwizora jest zdefiniowana w obrębie całego serwisu i obok uprawnień administratora pozwala dodatkowo na tworzenie i usuwanie całych stron oraz wyznaczanie ich administratorów. Parametry konfiguracji dostępne tylko dla superwizora:
admin  administratorzy strony
created  czas utworzenia strony *)
updated  czas ostatniej modyfikacji *)
notify  adresy e-mail do do powiadomienia
Superwizor może także zablokować dowolną szpaltę aby uniemożliwić jej modyfikację innym osobom bez względu na posiadane uprawnienia.
*) te parametry uaktualniają się same i nie należy ich ręcznie modyfikować poza absolutnie wyjątkowymi sytuacjami, o ile nie chcemy generować fikcji
formatowanie tekstu
pogrubiony pochylony podkreślony mniejszy większy e=mc2 w ramce maszynowy
KOLOROWY
środkowanie
Wymuszone
łamanie
wierszy
Nowy akapit
Mocniejszy...  
...podział
Proste (jednolinijkowe)
 1. wypunktowanie
 2. numerowane
  • oraz
  • nienumerowane
 1. Wypunktowanie
  z kontynuacją
  • w kolejnych
   wierszach
musimy zakończyć
Wcinanie pierwszej linijki akapitu
I koniec wcinania
znaki specjalne: ^, §, ®, ©, < i >
ukrywanie ()
blok
  sformatowanego
   tekstu
TA BE LA
zwykła dzieli równo
wąska tabelka ma
tyle szerokości ile potrzeba
lepiej to widać
jeśli dodamy krawędzie
albo nawet kolor
obrazki
z larr lewej, w tekście i z prawy prawej
Skalowanie: eagle eagle eagle eagle (określamy dłuższy bok)
łączniki
skocz tu, w tym samym oknie
skocz tam, w osobnym oknie
łącznik do wyskakującego eagle obrazka
adres niewidoczny w kodzie strony
miniaturowe menu w poziomie
HPMicrosoftSUN

i menu w pionie:
HP
Microsoft
SUN
inne
odnotowano 1026 wizyt w ciągu 11 lat
czas wg serwera www.jbw.pl: 2021-10-18 11:55
inny kolor belki
z automatycznym dopasowaniem tła
określanie kolorów
W trybie redagowania znaczek pozwala wizualnie dobrać kolor. Kod wybranego koloru wpisuje się automatycznie w miejsce, gdzie w tekście ustawiliśmy kursor.
Wiele poleceń pozwala na sprecyzowanie koloru, choć to może nie być
oficjalnie
udokumentowane.
Trzeba pamiętać, że użycie zbyt mocnego koloru pogarsza czytelność tekstu.
makrodefinicje
Choć nie jest możliwe wplatanie w tekst poleceń HTML, to jednak zarządca serwera może zdefiniować makrorozkazy, które rozwijają się w HTMLowe sekwencje. Oto garść przykładów z tej instalacji. W innych instalacjach mogą obowiązywać inne, a w szczególności zarządca może dopisywać kolejne, stosownie do zapotrzebowania użytkowników.
napis w dowolnym kolorze
^(col,kolor,tekst), np. błękitny napis
mapka dojazdu Google
^(map,sz_g,dł_g,rozm_x,rozm_y,skala) np. rondo JP2 w Rzeszowie:
Współrzędne geograficzne sz_g i dł_g można spisać z odbiornika GPS lub ustalić za pomocą interaktywnej mapy Google. Skalę oraz rozmiar x i y obrazka dobieramy tak, aby pokazywał dość szczegółów, mieszcząc się przy tym w zaplanowanym miejscu.
W wersji podstawowej określony punkt znajduje się na środku obrazka. Jeżeli zamiast map użyjemy mapv i podamy po pierwszej drugą parę współrzędnych, to mapa postara się pokazać oba te miejsca, przy czym wskaźnikiem oznaczy tylko pierwsze z nich.
ilustracja z obwódką i cieniem
^(fig,obraz,wielkość,podpis), np.
godło
śródtytuł na cieniowanym pasku
^(hdr,kolor,tekst), jak wyżej i niżej.
jednobarwna ikonka
^(tbm,symbol,kolor,etykietka,odbicie), np.
Listę dostępnych ikonek znajdziemy w górnej części katalogu obrazów. Etykietka to tekst wyskakujący po najechaniu na ikonkę myszą, a odbicie jest sumą liczb oznaczających modyfikacje:
 • 1 dla odbicia lustrzanego w poziomie
 • 2 dla odbicia lustrzanego w pionie
 • 4 dla obrotu o -90°
stopka strony
^(ftr,osoba,e-mail), np.:
 
opiekun: napisz list...admin :: liczba odwiedzin: 1026
A jeśli zamiast ftr napiszemy ftre, otrzymamy stopkę anglojęzyczną.
 
opiekun: Janusz Wiśniewski :: liczba odwiedzin: 1026
mobi